Tjänster

Renovering

Det kan vara svårt att beskriva bokens tillstånd med ord så när jag ska laga en bok brukar jag vilja se den innan jag ger ett pris på arbetet.

Viss böcker behöver bytas rygg på eller sättas fast ryggen på. Ibland har pärmen lossnat. Dessa arbeten hör till de enklare och priset för detta rör sig mellan 500 och 700 kronor ungefär.

Det är tyvärr rätt vanligt att även papper är trasiga eller lösa. Sådant lagar jag med japanpapper och vetestärkelseklister. Det är ett tidskrävande arbete och debiteras efter hur lång tid det tar att laga. Timpris 500 kr.

Ibland måste boken häftas om eller ersättas delar på. Det går också på efter hur lång tid det tar.

Nya titeltryck: se förgyllning

Ombindning/inbindning

Om man har en bok som man vill binda om från grunden, till exempel en häftad bok med mjukt pappersomslag som man vill ha en hård pärm på eller binda in en egenhändigt skriven bok så går det utmärkt. Boken bör vara trådhäftad för att det ska bli riktigt gjort. Utseendet boken kan få beror till stor del på vilken slags bok det är till innehållet. Innehåll och utseende ska harmoniera med varandra. Här får man också tänka till om vad man förväntar sig. Ett halvfranskt band med hörn och marmorerat papper, ett helt skinnband eller kanske ett klotband.

Har man en egen text som man vill binda in så kan det vara bra att diskutera format och liknande FÖRE tryckningen (som jag INTE kan bistå med).

Priser från 1500 för den allra enklaste och upp mot 10000 för ett helskinnband med dekor på pärmen och text på ryggen (se förgyllning). Behöver bokens papper lagas tillkommer pris för detta (se renovering).

Arkivbindning/Luntbindning

Bindning av arkivhandlingar görs enligt de krav som ställs av Riksarkivet. För prisuppgifter och offerter kontakta mig via e-post.

Avhandlingar

Under några år har jag haft förmånen att få binda in avhandlingar, främst från Umeå Universitet. I de allra flesta fallen får jag avhandlingen i färdigt skick, dvs. en limmad bok med mjuka papperspärmar. Dessa ger jag en hård pärm med utseende som är inspirerat av innehållet eller trycket på pärmen. Den befintliga pärmen hängs in så att den finns innanför den nya pärmen och försättset. Den befintliga ryggtiteln fästs utanpå den nya ryggen.

Pris 550 kr

I vissa fall kan kunden hinna bestämma att boken ska trådhäftas och därför beställa boken tryckt i lägg på tryckeriet. Därefter binder jag den men då blir priset naturligtvis ett annat. För närmare info och prisuppgift kontakta mig via e-post.

Etuier, lådor, kassetter mm

Ibland kan det behöva göras ett etui eller låda till något speciellt. Det kanske är en låda till ett spel, ett etui till en exklusiv produkt, ett smyckeskrin eller något helt annat. Tillsammans med kunden utformas en passande låda med hänsyn taget till kundens önskemål om form och material.

En dyrbar bok kan ibland behöva en kassett eller låda istället för en lagning (som kan minska värdet på boken).

Pris efter överenskommelse.

Förgyllning

Förgyllning innefattar all dekor på utsidan av en bokpärm. Det kan vara påläggningar eller iläggningar av mönster i skinn på en skinnpärm eller kanske en enkel guldrand på ryggen.

Titlar hör också till förgyllningen. I normalfallet görs titlar med folie som finns i många olika färger även om guldfärgat är vanligast. På skinnband kan det göras med äkta bladguld.

Folietryck: Per rad, t.ex. namn och titel längsmed ryggen eller namn på frampärm (ca 10 cm max) 100 kr.